به گزارش پایگاه خبری خیرین به نقل از ایسنا منطقه فارس، رحمانیان یکشنبه 8 اسفند در دیدار با خیرین حوزه سلامت شهرستان جهرم، گفت: این پروژه ها شامل ۱۰ خانه بهداشت، ۳۳ پانسیون، ۵ مرکز جامع سلامت شهری، ۴ پایگاه بهداشتی درمانی و ۱ پایگاه جامع سلامت روستایی است.
وی با بیان اینکه همت خیرین سبب ساز کسب موفقیت هایی در زمینه توسعه فضاهای فیزیکی حوزه بهداشت و درمان شده است، تصریح کرد: میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه های خیرساز بهداشتی و درمانی شهرستان جهرم به طور میانگین بیش از 20 درصد است.
رحمانیان افزود: براساس تفاهم نامه مبادله شده بین وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و فرمانداری ویژه جهرم، تامین 50 درصد اعتبارات مورد نیاز در اجرای پروژه های خیرساز، بر عهده وزارت بهداشت خواهد بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم با تمجید از خیرین سلامت این شهرستان، استقبال نیکوکاران برای اجرای پروژه های مختلف بهداشتی و درمانی در جهرم را بسیار مطلوب توصیف کرد.