پایگاه خبری خیرین به عنوان اولین و تنها مرجع تخصصی اخبار امور خیر کشور آماده دریافت و انعکاس تمامی اخبار حوزه ی خیریه و نیکوکاری است.شما عزیزان فعال در حوزه ی خیریه می توانید اخبار مورد نظر خود را در فرم زیر برای ما ارسال کنید و ما پس از ویراستاری(در صورت نیاز)و آماده سازی مطلب ارسالی شما آن را به نام خودتان و یا موسسه و نهاد خیریه خودتان منتشر می کنیم.

همچنین تمامی مخاطبین عزیز می توانند نسبت به ارسال سوژه و یا اخبار مرتبط با حوزه ی فعالیت پایگاه خبری خیرین (ولو اینکه خبر مجموعه خودشان هم نباشد) اقدام کنند.

پیشاپیش قدردان مشارکت و توجه شما بزرگواران هستیم.