آدرس دفتر: بزرگراه یادگار امام جنوب، خیابان امام خمینی(ره)، قبل از تقاطع نواب، نبش خیابان خوش، جنب مسجد محمدی، واحد سوم.

تلفن های خیرین:

۰۲۱-۶۶۱۷۸۴۴۹

۰۲۱-۶۶۱۷۸۷۴۱

۰۲۱-۶۶۱۷۹۲۵۱

۰۲۱-۶۶۱۹۲۵۸۳

۰۲۱-۶۶۳۷۱۵۵۴

فکس:

۰۲۱-۶۶۱۹۲۵۸۳