آدرس دفتر خیرین

بزرگراه یادگار امام جنوب، خیابان امام خمینی(ره)، قبل از تقاطع نواب، نبش خیابان خوش، جنب مسجد محمدی، واحد سوم.

تلفن های خیرین

۰۲۱-۶۶۱۷۸۷۴۱
۰۲۱-۶۶۱۷۸۴۴۹
۰۲۱-۶۶۱۷۹۲۵۱
۰۲۱-۶۶۱۹۲۵۸۳
۰۲۱-۶۶۳۷۱۵۵۴

فکس خیرین

۰۲۱-۶۶۱۹۲۵۸۳