khaierin

khaierin
صفحه اصلی خیرین چیست؟ این مبالغ کجا هزینه می شوند؟

کمک آنلاین به فقرا و نیازمندان


کمک آنلاین به فقرا و نیازمندان

نوشتنه اند روزی که ابراهیم خلیل الله را در آتش افکندند.زنبور با دهان خودش آب می اورد و بالای آتش میریخت.ملک به زنبور گفتند که با آب دهان تو که آتش نمرود اطفا نمی شود.گفت من به قدر توان خودم مسئولم و به قدر توان خودم باید پاسخگوی خدای ابراهیم باشم.چه آنکه روزی از من خواهد پرسید ابراهیم در آتش بود و تو آسوده نشسته بودی؟و گفتند که به سبب همین کار خدا زنبور را وسیله عسل کرد و برکتش عالم گیر شد.حالا سفره ای پهن است برای شیرین کردن کام من و شما.

آب دریــا را اگـر نـتـوان کـشـیـد

هم به قدر تشنگی باید چشید

برای کمک آنلاین به فقرا و نیازمندان می توانید از درگاه پایگاه خبری خیرین استفاده کنید.کمک شما می تواند در دسته بندی های دلخواه شما اعم از ایتام،بیماران نیازمند،مدرسه سازی،جهیزیه و…هزینه شود.کمک آنلاین به فقرا و نیازمندانسامانه کمک به فقرا کمک آنباین به نیازمندان کمک خیریه کمک آنلاین خیرین

تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۳۹۹ - 21:43 | 2257 بازدید
×

کمک آنلاین به فقرا و نیازمندان


کمک آنلاین به فقرا و نیازمندان

نوشتنه اند روزی که ابراهیم خلیل الله را در آتش افکندند.زنبور با دهان خودش آب می اورد و بالای آتش میریخت.ملک به زنبور گفتند که با آب دهان تو که آتش نمرود اطفا نمی شود.گفت من به قدر توان خودم مسئولم و به قدر توان خودم باید پاسخگوی خدای ابراهیم باشم.چه آنکه روزی از من خواهد پرسید ابراهیم در آتش بود و تو آسوده نشسته بودی؟و گفتند که به سبب همین کار خدا زنبور را وسیله عسل کرد و برکتش عالم گیر شد.حالا سفره ای پهن است برای شیرین کردن کام من و شما.

آب دریــا را اگـر نـتـوان کـشـیـد

هم به قدر تشنگی باید چشید

برای کمک آنلاین به فقرا و نیازمندان می توانید از درگاه پایگاه خبری خیرین استفاده کنید.کمک شما می تواند در دسته بندی های دلخواه شما اعم از ایتام،بیماران نیازمند،مدرسه سازی،جهیزیه و…هزینه شود.کمک آنلاین به فقرا و نیازمندانسامانه کمک به فقرا کمک آنباین به نیازمندان کمک خیریه کمک آنلاین خیرین