یکی از خیرین اموزش عالی از اجرای طرح بزرگ کار آفرینی توسط مجمع خیرین وزارت علوم خبر داد و گفت : براساس این طرح ۴۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می شود.

به گزارش پایگاه خبری خیرین به نقل از خبرنگار مهر، امروز ششم بهمن ماه با حضور وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری مراسم افتتاح طرح ارتقای خوابگاه‌های دانشجویی وزارت علوم به صورت مجازی برگزار شد.

دکتر محمدرضا اسپرورین یکی از خیرین آموزش عالی در این مراسم گفت: من به عنوان نماینده حامیان دانشگاه فنی و حرفه ای در این جمع حضور دارم، یک چهارم مبالغی که در این طرح ارائه شده است از سوی خیرین دانشگاه فنی و حرفه ای بود. این دانشگاه بیشترین تعداد خوابگاه ۴ و ۵ را داشت که با اجرای این طرح از ۳۶ خوابگاه این دانشگاه ۲۴ خوابگاه به سطح یک و دو ارتقا یافته است.

۴۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود

وی ادامه داد: طرح بزرگی برای کار آفرینی توسط مجمع خیرین وزارت علوم پیگیری می‌شود. براساس این طرح ۴۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود که موافقت نامه آن با حضور دکتر صدیقی و رحیمی معاونان دانشجویی و پژوهشی امضا شده است. امیدواریم تمام خیرین در این طرح شرکت کنند.

سهم ناچیز تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی وزارت علوم

رضا فرجی دانا نیز در این مراسم گفت: در دوره آغاز مسئولیت آنچه که واضح بود این بود که سیر تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی کند شده است و سهم وزارت علوم که ناچیز بود ناچیزتر از قبل خواهد بود.

وی ادامه داد: برای همین وقتی به دوستان حکم می‌دادیم و از نیاز به تأمین اعتبار در دانشگاه خود سخن می‌گفتند، می‌گفتم خیرین کلید حل این مشکل هستند و برای ایجاد تحول از طریق خیرین می‌توانید، اقدام کنید.

رئیس هیئت مدیره بنیان حامیان علم و فناوری ایران افزود: ما الگوی کار مشارکتی را باید ارائه بدهیم، امیدواریم با طلیعه مشارکت عموم مردم در علم و فناوری مواجه شویم.

تمرکز بیشتر اجرای ارتقای خوابگاه‌های دانشجویی در استان‌های محروم

در ادامه احمد عریان نیز با اشاره به طرح ارتقای خوابگاه‌های دانشجویی گفت: این طرح برای استان‌های محروم بسیار تأثیر گذراست. در حال حاضر حدود ۲۰۰ نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه یاسوج توسط خیرین بورسیه شده اند و ماهانه مبلغی به آنها پرداخت می‌شود.

رئیس دانشگاه یاسوج ادامه داد: به اعتقاد من اجرای طرح ارتقای خوابگاه‌های دانشجویی در استان‌های محروم تأثیر شگرفی داشته و درخواست من این است که برای اجرای این طرح در استان‌های محروم بیشتر انرژی گذاشته شود.