وقتی خریدمش تکیده و بی حال بود جوری که گلفروش اونو از بقیه جدا کرده بود کلی مراقبش بودم و چندماه هر روز اول صبح میذاشتم جلو پنجره غروب میذاشتم جای گرم حالا که گل داده(اونم دوتا)همه ی انرژی که گذاشتم رو ضرب در دو‌کرده بهم برگردونده

وقتی خریدمش تکیده و بی حال بود
جوری که گلفروش اونو از بقیه جدا کرده بود
کلی مراقبش بودم و چندماه هر روز اول صبح میذاشتم جلو پنجره غروب میذاشتم جای گرم
حالا که گل داده(اونم دوتا)همه ی انرژی که گذاشتم رو ضرب در دو‌کرده بهم برگردونده

  • نویسنده : الیاس شعبانی