شایسته ذکر است؛ این تفاهم‌نامه به مدت سه سال بین کمیته امداد استان کرمان، فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمان و اداره کل فنی و حرفه‌ای استان منعقد شد.

به گزارش پایگاه خبری خیرین به نقل از سایت خبری کمیته امداد، یحیی صادقی، مدیرکل کمیته امداد استان کرمان هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه را بسترسازی برای توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌صورت سازمان‌یافته و منسجم برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد با جلب مشارکت سایر سازمان‌ها و نهادهای متولی در قالب شورای وفاق، استفاده حداکثری از توان و منابع هر سازمان در قالب شورای وفاق و توانمندسازی مددجویان اعلام کرد.
وی گفت: همکاری در خصوص برگزاری دوره‌های آموزشی کارآفرینی و مهارتی مشترک برای مددجویان کمیته امداد، همکاری در خصوص برنامه‌ریزی برای عرضه و فروش محصولات تولیدی مددجویان، رفع موانع امنیتی اجرای طرح، همکاری در جهت جلب مشارکت سایر سازمان‌ها و نهادها، ایجاد بستر لازم برای خرید محصولات تولیدی مددجویان با استفاده از ظرفیت‌های نیروی انتظامی ازجمله فروشگاه‌های وابسته به ناجا ازجمله تعهدات نیروی انتظامی استان کرمان در راستای امضاء این تفاهم‌نامه است.

صادقی ادامه داد: همکاری و تسهیل در صدور گواهینامه رانندگی برای مددجویان متعهد کمیته امداد، همکاری در تأمین بخشی از هزینه‌های آموزشی و مهارتی با توافق سه طرف را از دیگر تعهدات نیروی انتظامی استان است.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان بیان کرد: شناسایی مددجویان مستعد و ایجاد هماهنگی آن‌ها برای حضور در برنامه‌های آموزشی تدوین‌شده، مشارکت جدی و همراهی مستمر در انجام آموزش‌های کارآفرینی، مدیریت اجرای آموزش ویژه مددجویان در جهت توانمندسازی اقتصادی آن‌ها، همکاری در جهت تأمین بخشی از هزینه‌های آموزش مهارتی با توافق سه طرف و حمایت مالی مددجویان توانمند که دوره‌های آموزشی و مهارتی را گذرانده‌اند نیز از تعهدات کمیته امداد استان کرمان در راستای انعقاد این تفاهم‌نامه است.

وی آموزش و تربیت کادر مربیگری متخصص، ماهر و توانمند از کارکنان فرماندهی انتظامی، کمیته امداد و فنی و حرفه‌ای استان برای آموزش کارآفرینی به مددجویان، مطالعه و تدوین برنامه‌های آموزشی مهارتی متناسب با زیرساخت‌ها و بسترسازی و توانمندسازی مددجویان هر منطقه با مشارکت کمیته امداد، همکاری در تأمین بخشی از هزینه‌های آموزش مهارتی با توافق سه طرف را ازجمله تعهدات اداره کل فنی و حرفه‌ای استان کرمان اعلام کرد.

صادقی بیان کرد: مدیریت اجرای برنامه آموزش با همکاری کمیته امداد ویژه مددجویان در راستای توانمندسازی اقتصادی آن‌ها، انجام نیازسنجی آموزشی در نقاط مختلف استان برای برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی بازار محور و ارائه آموزش‌های مهارتی در قالب گروه‌های سیار در مناطق فاقد آموزشگاه و مراکز آموزشی وابسته به آن سازمان از دیگر تعهدات اداره کل فنی و حرفه‌ای استان کرمان است.

شایسته ذکر است؛ این تفاهم‌نامه به مدت سه سال بین کمیته امداد استان کرمان، فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمان و اداره کل فنی و حرفه‌ای استان منعقد شد.

  • منبع خبر : https://news.emdad.ir/fa/newsagency/171721/کمیته-امداد-استان-کرمان-یحیی-صادقی-تفاهم-نامه-نیروی-انتظامی