گیت‌های ورودی ساختمان‌های ستادی سازمان اوقاف و امور خیریه (ساختمان مهر و ساختمان امام خمینی) به دستور دکتر سید مهدی خاموشی ریاست این سازمان جمع‌آوری شد.

به گزارش خیرین به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، در راستای تکریم هرچه بیشتر ارباب‌رجوع و تسهیل و تسریع رسیدگی به امور مردمی و مراجعان به سازمان اوقاف و امور خیریه گیت‌های ورودی ساختمان‌های ستادی این سازمان جمع‌آوری شد. گفتنی است، مردمی کردن وقف و احیای کارکردهای اجتماعی آن، استفاده از ظرفیت موقوفات درزمینهٔ تولید و اشتغال و حل مشکلات اقتصادی مردم در شرایط تحریم، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ارتقای بهره‌وری اقتصادی موقوفات از جمله سیاست‌های سازمان اوقاف و امور خیریه محسوب می‌شود.