سند دار کردن و تثبیت مالکیت موقوفات یکی دیگر از برنامه‌های سازمان اوقاف است.امسال ۸۳ هزار و ۵۰۰ رقبه فاقد سند مالکیت، سنددار خواهد شد

به گزارش حیرین به نقل از مهر مجتبی باقرزاده پیش از ظهر چهارشنبه در اداره کل اوقاف و امور خیریه گیلان، اظهار کرد: حفظ و حراست از اسناد وقفی کل کشور و املاک موقوفه، تثبیت و صیانت از املاک موقوفه و سند دار کردن اسناد موقوفه و بقاع متبرکه را از مهم‌ترین اولویت‌ها و سیاست‌های برنامه این سازمان برای امسال است.

وی با بیان اینکه برای حفظ استاد وقفی برنامه‌ای تدوین شده است، افزود: در همین راستا آرشیو مرکزی اسناد سازمان اوقاف ساماندهی و تجهیز شده است.

باقرزاده با اشاره به اینکه به همین منظور جمع آوری اسناد وقفی سراسر کشور و ایجاد آرشیو مرکزی الکترونیکی و نظام‌مند کردن سیستم امانت اسناد در سازمان اوقاف را یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها در این سازمان تعریف شده است، گفت: طرح اسکن اسناد وقفی موجود در بایگانی‌ها و بارگذاری در سامانه جامع موقوفات در حال اجرا است.

وی در ادامه با بیان اینکه سند دار کردن و تثبیت مالکیت موقوفات یکی دیگر از برنامه‌های سازمان اوقاف است، تصریح کرد: این برنامه در دو بخش سند دار کردن موقوفات و رقبات فاقد سند و همچنین اماکن مذهبی و بقاع متبرکه انجام می‌شود.

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف با اشاره به اینکه تاکنون ۳۸ هزار رقبه سند دار شده است، بیان‌کرد: تا پایان امسال ۸۳ هزار و ۵۰۰ رقبه فاقد سند مالکیت، سنددار خواهد شد و پیش بینی می‌شود تا پایان سال هزار و ۵۰۰ مکان مذهبی و بقاع سند دارد می‌شوند.

وی جمع آ وری اسناد وقفی موجود در ادارات اوقاف را یکی دیگر از برنامه‌ها عنوان کرد و با بیان اینکه تاکنون ۸۰ درصد اسناد جمع آوری شده و مابقی در دست اقدام است، ادامه داد: این طرح با هدف حفظ و صیانت از حقوق موقوفات و نگهداری بهتر از اسناد وقفی انجام می‌شود.

باقرزاده با اشاره به جمع آوری اسناد موقفی از سایر نهادها، افزود: اسناد وقفی موجود در آرشیو سازمان نیز مرمت و میکروب زدایی خواهند شد. اسناد موقوفات را مدرک مثبته برای اثبات وقف هستند که حفظ آنها حائز اهمیت است.

وی صیانت از اسناد موقوفات و اخذ سند مالکیت را مهمترین وظیفه در راستای حفظ عین موقوفات دانست و اظهار کرد: شناسنامه دار کردن موقوفات در راستای حفظ عین موقوفات است و مقدم بر سایر اقدامات در اداره موقوفات است.

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف همچنین ادامه داد: اسناد موقوفات جمع آوری شده در بانک اطلاعاتی کاداستر به عنوان لایه مشکوک املاک وقفی جانمایی شده تا از تعدی و تعرض موقوفه خواران در امان بمانند و از اراضی وقفی صیانت شود.

  • منبع خبر : مهر