هدیه می تواند یک شاخه گل،یک کتاب و یا حتی یک حرف و کلام خوب باشد.برای شما هدیه ای داریم از جنس کلام.کلامی که هم آرامش میبخشد هم معرفت.

هدیه می تواند یک شاخه گل،یک کتاب و یا حتی یک حرف و کلام خوب باشد.برای شما هدیه ای داریم از جنس کلام.کلامی که هم آرامش میبخشد هم معرفت.

خوب است که به هر بهانه ای به آنهایی که دوستشان داریم هدیه بدهیم.هدیه همیشه قرار نیست یک شی ارزشمند مادی باشد.هدیه می تواند یک شاخه گل،یک کتاب و یا حتی یک حرف و کلام خوب باشد.برای شما هدیه ای داریم از جنس کلام.کلامی که هم آرامش میبخشد هم معرفت.

در حدیث است که:

امام علی علیه‌السلام: قوتُ الجسادِ الطَّعامُ وَ قوتُ الرواحِ الاطعامُ؛


غذای جسم، خوردن و غذای روح، خوراندن است.

منبع: دعوات(راوندی) ص۱۴۲ – مشکاه الأنوار ص ۳۲۵