در نخستین روز از چهلمین سال تاسیس سازمان بهزیستی از دو سامانه "صدور الکترونیکی مجوز موسسات" و "شفافیت صورت های مالی سال ۹۸ سازمان بهزیستی" رونمایی شد.

به گزارش پایگاه خبری خیرین به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی ، رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به رونمایی از سامانه صدور مجوز های موسسات این سازمان، گفت: یکی از مشکلات این سازمان، داشتن مراحل سخت اخذ مجوز موسسات برای فعالیت هایشان بود.

سازمان بهزیستی کشور طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و  ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مجوز فعالیت را برای ۱۳ نوع مرکز و فعالیت برای شرکای اجتماعی خود صادر می کند که از جمله آنها می توان به صدور مجوز برای مهدهای کودک، مراکز نگهداری شبانه روزی، مراکز نگهداری کودکان  بی سرپرست و خیابانی، خانه‌های سلامت دختران و زنان، کلینیک و اورژانس های مددکاری اجتماعی، مراکز خدمات مشاوره اجتماعی، مراکز توانبخشی معلولین، مراکز حرفه آموزی معلولین، مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان، مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن، مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز درمانی و بازتوانی معتادان و انجمن ها و موسسات غیر دولتی و خیریه ها اشاره کرد.

قبادی دانا افزود: این موسسات در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می‌کنند. با رونمایی از سامانه صدور مجوز های موسسات بهزیستی، ارائه خدمات تسریع و تسهیل می‌شود  و از هرگونه اعمال سلیقه در روند صدور مجوز مراکز موسسات جلوگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: با ایجاد این سامانه، در عملکرد صدور مجوز برای مراکز و موسسات خیریه شفافیت خوبی ایجاد می شود و  فرایند صدور نظارت و بررسی مراکز به صورت برخط صورت خواهد گرفت و تعامل دوسویه بین متقاضیان و پرسنل مرتبط در سازمان صورت می گیرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: همچنین این سامانه امکان ارزیابی عملکرد مراکز استان ها برای صدور مجوز را فراهم می کند.

بر اساس این گزارش “سامانه هوشمند صدور الکترونیکی مجوز موسسات”، یکی از مهم ترین ابزارهای استفاده از ظرفیت و سرمایه های اجتماعی موجود در جامعه و تسهیل خدمات رسانی به مددجویان است.

این سامانه  دارای مزایای بسیاری است که مهم ترین آن ها عبارتند از:

  • تشکیل پرونده الکترونیک برای کلیه مراکز و موسسات دارای مجوز از سازمان.
  • ثبت و ضبط کلیه سوابق صدور مجوز و نظارت های سازمانی.
  • تسریع و تسهیل ارائه خدمات و پاسخگویی به درخواست های متقاضیان.
  • پرهیز از هرگونه اعمال سلیقه در روند صدور مجوز مراکز و موسسات و ایجاد شفافیت در عملکرد.
  • امکان پایش فرآیند صدور، نظارت و بررسی بر خط پرونده ها.
  • امکان برقراری تعامل دو سویه میان متقاضیان و پرسنل مرتبط در سازمان و امکان ارزیابی عملکرد استان ها در فرآیند صدور مجوز و نظارت بر موسسات و مراکز.

در حال حاضر این سامانه جهت صدور مجوز ۱۲ بند ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به آدرس htpp://centers.behzisti.net  قابل دسترسی و آماده خدمات صدور مجوز می باشد.

“شفافیت صورت های مالی سال ۹۸ سازمان بهزیستی”

براساس این  گزارش، در نخستین روز از هفته بزرگداشت چهلمین سال تاسیس سازمان بهزیستی در ادامه گام های شفافیت در این سازمان، دکتر قبادی دانا از صورت های مالی سال ۹۸ این سازمان که برای نخستین بار در سامانه شفافیت سازمان بهزیستی بارگزاری شده و در انظار عموم قرار دارد، رونمایی کرد.

در این صورت های مالی کلیه  پرداخت هایی و ریز  فعالیت  های  آن که به صورت غیر متمرکز و غیر الکترونیک در سال ۹۸ از سوی  همه معاونت ها صورت گرفته، همچنین اعتباراتی که بر اساس فعالیت های مرکز مشارکت های مردمی انجام شده  و پرداختی  مستمری  مددجویان  تحت پوشش، از طریق  “سامانه شفافیت صورت  های  مالی  سال  ۹۸ سازمان بهزیستی” قابل مشاهده است.

رونمایی از سامانه های شفافیت مالی و صدور مجوز موسسات سازمان بهزیستی