در راستای شفافیت هزینه کرد خیرین سامانه خیرین دانشگاهی با حضور وزیر علوم ، خیرین دانشگاه ساز و برخی از معاونان و نمایندگان دانشگاه ها افتتاح شد

به گزارش پایگاه خبری خیرین به نقل از خبرگزاری مهر ، نشست خیرین آموزش عالی صبح امروز با حضور منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری ، خیرین دانشگاهی و برخی از معاونان وزیر علوم و روسای دانشگاه ها به صورت حضوری و مجازی در وزارت علوم برگزار شد.

مجتبی صدیقی ، رئیس سازمان اموردانشجویان در این جلسه گفت: یکی از موضوعاتی که صندوق رفاه دانشجویان آن را پیگیری می کند شفافیت در انجام هزینه های خیرین است.

وی ادامه داد: خیری که در آموزش عالی هزینه می کند باید بداند که هزینه ای که صرف کرده است در چه بخش یا بخش هایی هزینه شده است و در چه وضعیتی است.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: برهمین اساس سامانه ای پیش بینی شده است که خیرین دانشگاهی در این سامانه انتخاب می کنند که هزینه آن ها باید در کجا مصرف شود و گام به گام می توانند آن را پیگیری کند.

براساس این گزارش ، سامانه خیرین دانشگاهی با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری، خیرین دانشگاه ساز و برخی از معاونان و نمایندگان دانشگاه ها افتتاح شد.