بعد از ادامه اعتراضات مردمی در لبنان امروز سه شنبه هفت ابان 98 سعد حریری نخست وزیر لبنان طی سخنانی اعلام کرد که استعفا می دهد

به گزارش خیرین بعد از ادامه اعتراضات مردمی در لبنان امروز سه شنبه هفت ابان ۹۸ سعد حریری نخست وزیر لبنان طی سخنانی اعلام کرد که استعفا می دهد.او گفته:

به کاخ بعبدا می روم تا استعفای خود را به رئیس جمهور تقدیم کنم.الحریری افزود: مسئولیت ما امروز آن است که چگونه لبنان را از فروپاشی نجات دهیم. دعوت من خطاب به همه لبنانی ها آن است که از کشور حفاظت کنید و به منافع لبنان و حمایت از آشتی داخلی اولویت بدهید. ما برای حمایت از کشور در برابر خطرات و رسیدن به بن بست تلاش می کردیم.

  • منبع خبر : http://www.iribnews.ir/fa/news/2558869/----