نیکوکاری از آن دست واژه هایی است که شاید به تعداد افراد روی کره ی زمین تعریف و مصداق داشته باشد و از قضا باید گفت که احتمال دارد همه ی انها درست باشند بدون اینکه به درستی موارد دیگر خدشه ای وارد باشد.

خیرین-الیاس شعبانی-چهاردهم اسفند روز احسان و نیکوکاری است و یک روز بعد از آن روز درختکاری!.چه اتفاق خوبی افتاده که این دو روز قرین هم هستند.به همین جهت شاید خوب باشد که کمی در مورد بخش مشترک این دو امر بنویسیم.

🔹نیکوکاری از آن دست واژه هایی است که شاید به تعداد افراد روی کره ی زمین تعریف و مصداق داشته باشد و از قضا باید گفت که احتمال دارد همه ی انها درست باشند بدون اینکه به درستی موارد دیگر خدشه ای وارد باشد.

🔹نیکوکاری شاید بخشیدن مبلغی پول به یک نیازمند باشد.شاید اهدای یک شاخه گل باشد.شاید پوشاندن لباس به تن یک عریان،سیر کردن یک گرسنه و پناه دادن به بی پناهی باشد.نیکوکاری شاید لبخند شما باشد به همسر و فزندانتان و حتی شاید تکه نانی باشد که برای پرندگان می ریزید.نیکوکاری قطعا صورتهای بی شماری دارد و یکی از انواع بسیار زیبا و دلنشین نیکوکاری حتما کاشتن درخت است.

🔹کاشتن درخت حتما از بهترین کارهای نیک است،اصلا از بهترین کارهای دنیاست.چه زیبا گفته امام ششم شیعیان امام صادق(ع) که:زراعت کنید و درخت بکارید؛ به خدا قسم آدمیان کاری برتر و پاک‏تر از این نکرده‏ اند.(بحار الأنوار، ج ۱۰۳، ص ۶۸)

🔹کاشت درخت از جنبه های بسیار متععدی فواید بی شماری دارد .درخت نماد فایده است،درخت حتی برای خاکی که در آن رشد می کند فایده دارد.برای حیوانات فایده دارد.برای انسانها فایده دارد.خلاصه کلام اینکه درخت برای آسمان و زمین و هرچه بین آن دوست فایده دارد.و چه کار نیکی از این بهتر که شما واسطه ای باشید برای فایده رساندن به این دامنه ی وسیع از موجودات.

🔹شاید برای همین موارد است که پیامبر خوبی ها فرموده باشند:
هر مسلمانی درختی بنشاند یا کِشته‏ ای بکارد و انسان یا پرنده یا چارپایی از آن بخورد، برای او صدقه محسوب می‏شود(مستدرک الوسائل، ج ۱۳، ص ۴۶۰)

پس به حکم شرع درخت بکارید،به حکم احسان و کرم درختی بکارید.به نام کار خیر درختی بنشانید…

  • نویسنده : الیاس شعبانی