در بعضی از روایت ها آمده که ماه رمضان بهار نیازمندان است. بنابراین ، پیروان صادق نبوت و امامت باید بکوشند که ماه رمضان را بهاری پرطراوت برای مستمندان بسازند

یکی از ثمره های روزه داری ، برانگیختن حس هم دردی با مستمندان و هم نوعان تهی دست است. آنان که زندگی آسوده ای دارند و رنج فقر و تنگ دستی و طعم گرسنگی را نچشیده اند، همواره از حال مستمندان بی خبر می مانند. حال در این میان ، به مدد روزه ، این غفلت و سرخوشی تلخ از آنان دور می شود. پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم یکی از برنامه های سازنده ماه رمضان را صدقه و انفاق به مستمندان می داند و می فرماید: « تَصَدَّقُوا عَلی فُقرائِکُمْ وُ مساکینِکُمْ ؛ به فقیران و مسکینان خود [ در این ماه ] صدقه دهید. »

صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز می فرماید: « کسی که در ماه رمضان صدقه ای بدهد ، خداوند هفتاد نوع بلا و گرفتاری را از او دفع خواهد کرد. » از حضرت رضا علیه السلام نیز روایت می شود: « کسی که هنگام افطار، قرص نانی را به مستمندی صدقه دهد، خداوند، گناه او را خواهد آمرزید ».

در بعضی از روایت ها آمده که ماه رمضان ، بهار نیازمندان است. بنابراین ، پیروان صادق نبوت و امامت باید بکوشند که ماه رمضان را بهاری پرطراوت برای مستمندان بسازند و با کمک های مادی و معنوی خود به آنان ، رونق و صفایی تازه در آنان ایجاد کنند و رنج و اندوه نداری را از چهره شان بزدایند و به تنگ دستی آنان رضا ندهند. پیامبر گرامی اسلامی صلی الله علیه و آله می فرمایند: « ماه شعبان، ماه من و ماه رمضان، ماه خدای تعالی است و آن، بهار فقیران و تنگ دستان است. »

از آن بزرگوار در روایتی دیگر نقل می شود: « در ماه رمضان ، شش صفت نیکوست که یکی از آنها صدقه نهانی است ».

پیام متن:

رمضان، بهار فقیران و مستمندان است. در بهسازی این بهار برای نیازمندان بکوشیم.

  • منبع خبر : https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3280/4985/43231