سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد در احکام جداگانه ای مدیران کل کمیته امداد استان های گلستان و ایلام و سرپرست اداره کل استان مرکزی را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری خیرین به نقل از سایت خبری کمیته امداد، رئیس کمیته امداد در احکام جداگانه ای مدیران کل کمیته امداد استان های گلستان و ایلام و سرپرست اداره کل استان مرکزی را منصوب کرد.

متن حکم سید مرتضی بختیاری برای انتصاب مدیر کل کمیته امداد استان گلستان به شرح زیر است:

جناب آقای عیسی بابائی

با استناد به بند (۶) ماده (۱۴) اساسنامه و نظر به تدین، تخصص و تجربیات ارزنده قبلی، جناب‌عالی را به مدت دو سال به عنوان مدیر کل استان گلستان در نهاد انقلابی کمیته امداد امام خمینی (ره) منصوب می‌نماید.

نهادی که براساس اندیشه و تفکر دینی و فقهی حضرت امام راحل (ره) بایستی پیام‌آور فرهنگ احسان، ایثار، انفاق و نیکوکاری در جامعه اسلامی باشد و غیرت و کرامت انسانی را در حمایت از محرومان حفظ کند و ماموریت اصلی آن در شرایط کنونی، توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات برای خانواده‌های تهیدست و همچنین رعایت کرامت و حرمت کمک‌شوندگان می‌باشد.

در سالی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌ العالی) به عنوان جهش تولید نامگذاری گردیده، انتظار می‌رود بر مبنای موکد معظم له در حکم انتصاب اخیرشان در کمیته امداد مبنی بر بهره گرفتن از همکاری نیروهای جوان، مومن و انقلابی و با نصب‌العین قرار دادن بیانات راهبردی ایشان در بیانیه گام دوم انقلاب، نسبت به ساماندهی و برنامه‌ریزی جهت استفاده از همه ظرفیت‌های نیروهای جوان در تمامی سطوح نهاد انقلابی کمیته امداد امام خمینی (ره) گام بردارید.

امید است تحت عنایات حضرت ولی عصر (روحی له الفداه) و با بهره‌گیری از تجارب و تشریک مساعی همکاران، توفیق خدمتگذاری بیشتر حاصل و موجبات قرب الهی و رضایت‌مندی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فراهم گردد.

رئیس کمیته امداد در حکمی جداگانه، «قنبر موسی‌نژاد» را به عنوان مدیر کل کمیته امداد استان ایلام منصوب کرد.
در حکم انتصاب مدیر کل کمیته امداد استان ایلام آمده است:

جناب آقای قنبر موسی‌نژاد

با استناد به بند (۶) ماده (۱۴) اساسنامه و نظر به تدین تخصص و تجربیات ارزنده قبلی، جناب‌عالی را به مدت دو سال به عنوان مدیر کل استان ایلام در نهاد انقلابی کمیته امداد امام خمینی (ره) منصوب می‌نماید.

نهادی که براساس اندیشه و تفکر دینی و فقهی حضرت امام راحل (ره) بایستی پیام‌آور فرهنگ احسان، ایثار، انفاق و نیکوکاری در جامعه اسلامی باشد و غیرت و کرامت انسانی را در حمایت از محرومان حفظ کند و ماموریت اصلی آن در شرایط کنونی، توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات برای خانواده‌های تهیدست و همچنین رعایت کرامت و حرمت کمک‌شوندگان می‌باشد.

در سالی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌ العالی) به عنوان جهش تولید نامگذاری گردیده، انتظار می‌رود بر مبنای موکد معظم له در حکم انتصاب اخیرشان در کمیته امداد مبنی بر بهره گرفتن از همکاری نیروهای جوان، مومن و انقلابی و با نصب‌العین قرار دادن بیانات راهبردی ایشان در بیانیه گام دوم انقلاب، نسبت به ساماندهی و برنامه‌ریزی جهت استفاده از همه ظرفیت‌های نیروهای جوان در تمامی سطووح نهاد انقلابی کمیته امداد امام خمینی (ره) گام بردارید.

امید است تحت عنایات حضرت ولی عصر (روحی له الفداه) و با بهره‌گیری از تجارب و تشریک مساعی همکاران، توفیق خدمتگذاری بیشتر حاصل و موجبات قرب الهی و رضایت‌مندی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فراهم گردد.

رئیس کمیته امداد همچنین در حکمی، «عدالت بهرامی» را به عنوان سرپرست اداره کل کمیته امداد استان مرکزی منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است:

جناب آقای عدالت بهرامی

با استناد به بند (۶) ماده (۱۴) اساسنامه و نظر به تدین تخصص و تجربیات ارزنده قبلی، جناب‌عالی را به عنوان سرپرست اداره کل استان مرکزی در نهاد انقلابی کمیته امداد امام خمینی (ره) منصوب می‌نماید.

امید است در سالی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌ العالی) به عنوان «جهش تولید» نامگذاری گردیده، تحت عنایات حضرت ولی عصر (روحی له الفداه) و با بهره‌گیری از تجارب و تشریک مساعی همکاران، توفیق خدمتگذاری بیشتر حاصل و موجبات قرب الهی و رضایت‌مندی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فراهم گردد.