موسسه خيريه معراج امام حسن مجتبي (ع)با هدف برگزاري كلاس هاي آموزش قران و بهداشت در خانواده و صندوق وام قرض الحسنه محلي در سال ١٣٧٠ تأسيس شد

موسسه خیریه معراج امام حسن(علیه السلام)یکی از موسسات خیریه فعال کشور است.این موسسه در صفجه ی درباره ما نوشته است:

موسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی (ع)با هدف برگزاری کلاس های آموزش قران و بهداشت در خانواده و صندوق وام قرض الحسنه محلی  توسط حاجیه خانم و حاج اقای متین زاده در سال ١٣٧٠ تأسیس شد که باتوجه به مرور زمان و شناخت نیاز بیشتر مشکلات منطقه به کمک دوستان و اعضاء خانواده این خدمات گسترش  یافت که در حال حاضر به کمک ٣ کارگروه  ورزش-درمان -ازدواج آسان  که از ١٧ پزشک خیر متخصص و ٢٠ نَفَر از خیرین و متخصصان دیگر به ٣۵٠ خانواده به صورت سازمان یافته در راستای کاهش آسیب های اجتماعی خدمات آرائه میگردد

اهداف خیریه

  1. برطرف کردن مشکلات زنان سرپرست خانه وار
  2. تامین جهیزیه برای نو عروسان
  3. کمک به ازدواج آسان برای جوانان
  4. مساعدت در تامین هزینه های درمان ، تحصیل ، خواروبار و پوشاک مددجویان
  5. ترک اعتیاد رایگان سرپرستان و اعضاء خانواده در راستای کاهش آسیب های اجتمایی
  6. اجرای طرح سامان دهی و ثبت نام فرزندان مددجویان در باشگاه های ورزشی و آموزش گاه های مختلف در خصوص استعداد یابی و کاهش آسیب های اجتمایی و إیجاد انگیزه های مثبت در جوانان