نیکوکاری یکی از خصلت های انسان دوستانه ایرانی ها بوده که عرصه های گسترده وجنبه های گوناگونی دارد که عمده آن حول محور دستگیری از انسانهای نیازمند است.

به گزارش پایگاه خبری خیرین ه نقل از سایت خبری کمیته امداد، ایلام اگرچه که از استانهای محروم و توسعه نیافته کشورمان است اما در همین استان محروم هستند افرادی که با تمام وجود شیفته کمک و خدمت به هم نوع خود هستند.
م-ع یکی از نیکاران ایلامی است که اگرچه که در این استان  در زمینه های گوناگون به افراد نیازمند کمک کرده است اما جذاب ترین نوع خدمت برای وی، کمک به بیماران نیازمند و کم بضاعتی است که درد بیماری آنها را زمین گیر کرده است.
از آنجایی که این نیکوکار نمی خواهد که بابت کمکهایش به نیازمندان نامی از وی برده شود به این خاطر حوزه کمکهای این نیکوکار را از طریق رئیس کمیته امداد منطقه یک ایلام جویا شدیم.
حمید احمدی در این باره می گوید:م – ع ،از جمله نیکوکارانی است که برای کمک به نیازمندان ارتباط خوبی  با این نهاد دارد و هرساله کمکهای خوبی را به نیازمندان ارائه می دهد.
وی ادامه داد: مهمترین حوزه علاقه مندی های این خیر نوع دوست کمک به درمان و معالجه بیماران نیازمند این استان است که در آخرین مورد، وی ۸۳ میلیون تومان برای کمک به بیماران مددجو و نیازمندی که درد بیماری آنان را زمین گیر کرده است اختصاص داد.
احمدی تصریح کرد: با این میزان کمک توانستیم بخش عمده ای از هزینه های درمانی  ۶۸ نفر بیمار صعب العلاج از مددجویان کمیته امداد شهرستان ایلام را تأمین کنیم.
وی  با بیان اینکه تأمین هزینه های درمانی مددجویان یکی از دغدغه های مهم این نهاد است گفت: بخاطر هزینه های بالای دارو و درمان و تعداد زیاد مددجویان بیمار، این نهاد به تنهایی قادر به تأمین همه این هزینه ها نبوده و از افراد خیر و نیکوکار درخواست داریم در این زمینه مشارکت کنند.  

  • منبع خبر : https://news.emdad.ir/fa/newsagency/172659/نیکوکاری-که-شیفته-کمک-به-بیماران-بی-بضاعت-است