توسط مرکز نیکوکاری رسانه یاران خراسان‌جنوبی پویش گرمای مهربانی به‌منظور تأمین لباس گرم برای دانش‌آموزان نیازمند استان در حال اجراست.

به گزارش پایگاه خبری خیرین به نقل از سایت خبری کمیته امداد، احمد رفیعی، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خراسان‌ جنوبی گفت: پویش گرمای مهربانی برای تامین لباس گرم دانش‌آموزان نیازمند خراسان‌جنوبی مرکز نیکوکاری رسانه یاران خراسان‌جنوبی آغاز شد و امیدواریم خیران استانی و خارج استانی همانند گذشته که محرومین و نیازمندان استان را همراهی کرده اند در این پویش شرکت کنند.
رفیعی، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خراسان‌جنوبی گفت: این طرح به‌دنبال جشن عاطفه‌ها و تأمین لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان نیازمند اجرا می‌شود و از خیران و خانواده‌ها درخواست می‌شود تا همانطور که به فکر تأمین لباس گرم برای فرزندانشان هستند، به فکر دانش‌آموزان نیازمند و بی‌بضاعت نیز باشند.
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خراسان‌جنوبی در ادامه افزود: در پویش گرمای مهربانی ۵۵ مرکز نیکوکاری فعال استان همکاری می‌کنند تا برای ۱۰ هزار و ۷۵۰ دانش‌آموز نیازمند تحت پوشش کمیته امداد، لباس گرم تهیه کنند.
رفیعی افزود: کمیته امداد نیز در این طرح مقداری از منابع خود را تخصیص خواهد داد و همچنین با ایجاد انگیزه و مشارکت در این کار خیرخواهانه، هم‌افزایی خواهد کرد.
وی ضمن دعوت از همه خیران و مردم نیک‌اندیش استان و کشور، گفت: از مؤسسات خیریه نیز دعوت می‌کنیم تا با مشارکت در این طرح، کمک کنند تا دانش‌آموزان بیشتری مورد حمایت قرار گیرند.

  • منبع خبر : https://news.emdad.ir/fa/newsagency/172075/پویش-گرمای-مهربانی-در-خراسان-جنوبی-آغاز-شد