۱۲۰ شهر کشور کتابخانه عمومی ندارد ! 29 اکتبر 2019

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری کتابخانه های عمومی کشور
۱۲۰ شهر کشور کتابخانه عمومی ندارد !

متولیان گفت: سقف اعتبارات دولتی محدود است اما ظرفیت صنعتی کشاورزی و خیرین بالاست و اگر از آن استفاده کنیم بخشی از نیازها تامین می شود.

قزوین - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
چیزی یافت نشد !