تحویل ۳۲۸ واحد و شروع ساخت هزار واحد مسکونی برای مددجویان استان کردستان ۲۱ آبان ۱۳۹۸

با حضور رئیس کمیته امداد انجام شد؛
تحویل ۳۲۸ واحد و شروع ساخت هزار واحد مسکونی برای مددجویان استان کردستان

با حضور رئیس کمیته امداد در استان کردستان، ۳۲۸ واحد مسکونی به مددجویان این استان تحویل و ساخت هزار واحد مسکونی دیگر آغاز شد.

کردستان - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
چیزی یافت نشد !