چرا کسی به فکر محرومیت زدایی فکری-فرهنگی نیست؟ ۰۷ مهر ۱۳۹۸

این همه نهاد و موسسه خیریه؛
چرا کسی به فکر محرومیت زدایی فکری-فرهنگی نیست؟

در یک مستند تلویزیونی دیدم که پدر معتاد برای خرید مواد مخدر دوچرخه ی پسر خردسال خود را فروخته بود و پسر چندین شبانه روز بابت این قضیه گریه می کرد

“خیرین” به روزرسانی شده ۲۷ شهریور ۱۳۹۸

یک دو سه امتحان می کنیم
“خیرین” به روزرسانی شده

یک مورد از بهترین موارد نیکوکاری ۲۱ شهریور ۱۳۹۸

کلیشه ها را بشکنید
یک مورد از بهترین موارد نیکوکاری

امداد به کمک خانواده ۵ قلو آمد ۱۶ شهریور ۱۳۹۸

بعد از رسانه ای شدن مشلات این خانواده
امداد به کمک خانواده ۵ قلو آمد

یادداشت خیرین - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
داستان نیکوکاری:امام حسن اسطوره بخشش و کرم ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
از محبت خارها گل می شود...

داستان نیکوکاری:امام حسن اسطوره بخشش و کرم

بدون شک امام حسن مجتبی(علیه السلام)یکی از درخشان ترین چهره های بخشش و البته اخلاق است.