سخن بزرگان نیکوکاری؛رسالتِ هنرِ بتهوون از زبان خودش ۰۷ آبان ۱۳۹۸

برسد به گوش مدعیان هنر
سخن بزرگان نیکوکاری؛رسالتِ هنرِ بتهوون از زبان خودش

در دنیایی که بسیاری هنر را به عنوان تجارت و فقط مسیری برای رسیدن به پول و سرمایه نگاه می کنند؛ این جمله ی نابغه موسیقی دنیا و تعریفی که از رسالت هنر خویش دارد بسیار جالب توجه است.

سخن بزرگان نیکوکاری - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
چیزی یافت نشد !