آرد - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
قزاقستان ۵ هزار تن آرد در راستای کمک های بشردوستانه به تاجیکستان ارسال کرد ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
با هدف تامین امنیت غذایی

قزاقستان ۵ هزار تن آرد در راستای کمک های بشردوستانه به تاجیکستان ارسال کرد

کشور قزاقستان به منظور تامین امنیت غذایی ، کمک های بشردوستانه شامل 5 هزار تن آرد به دوشنبه پایتخت کشور تاجیکستان ارسال کرد.