آمار خیرین - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
رشد صعودی آمار اقدامات خیرخواهانه مردم ایران ۰۱ فروردین ۱۳۹۹
علی‌رغم مشکلات معیشتی اقشار مختلف مردم

رشد صعودی آمار اقدامات خیرخواهانه مردم ایران

علی‌رغم مشکلات معیشتی اقشار مختلف مردمی اما بر حسب نیات ملی و مذهبی آمارها از رشد صعودی اقدامات خیرخواهانه مردم ایران در سال‌های اخیر حکایت دارد.