آموزش های مجازی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
آموزش های مجازی کسب و کار و اشتغال برای مددجویان تحت حمایت ۰۹ مرداد ۱۳۹۹
رئیس کمیته امداد عنوان کرد:

آموزش های مجازی کسب و کار و اشتغال برای مددجویان تحت حمایت

ارائه آموزش های مجازی کسب و کار به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد ؛ در سال جهش تولید ۲۰۰ هزار فرصت شغلی برای خانواده های تحت حمایت ایجاد می کنیم.