آیت الله نمازی دانشگاه کاشان - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
دانشگاه کاشان در زمینه جذب خیرین دانشگاهی در کشور پیشتاز است ۱۴ مهر ۱۳۹۸
رئیس دانشگاه کاشان:

دانشگاه کاشان در زمینه جذب خیرین دانشگاهی در کشور پیشتاز است

رئیس دانشگاه کاشان با اشاره به الگوبرداری دیگر واحدهای دانشگاهی کشور از این واحد آموزش عالی در مورد خیرین گفت: دانشگاه کاشان در زمینه جذب خیرین دانشگاهی در کشور پیشتاز است.