ابوالقاسم یعقوبی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
توسعه ادارات ویژه بانوان به منظور خدمت رسانی بهتر به بانوان تحت حمایت کمیته امداد ۰۶ تیر ۱۳۹۹
در دومین روز سفر به استان خراسان شمالی

توسعه ادارات ویژه بانوان به منظور خدمت رسانی بهتر به بانوان تحت حمایت کمیته امداد

حدود ۵۵ درصد خانواده های تحت حمایت کمیته امداد را زنان تشکیل می‌دهند و به منظور خدمات رسانی مطلوب به زنان تحت حمایت، واحد خواهران در ادارات کل توسعه می‌یابد