احسان و نیکوکاری در شعر سعدی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
احسان و نیکوکاری در شعر سعدی ۱۸ آذر ۱۳۹۸
شعر نیکوکاری

احسان و نیکوکاری در شعر سعدی

در این بخش به بررسی احسان و نیکوکاری در شعر شیخ اجل ، استاد سخن ،ابومحمّد مُشرف‌الدین مُصلِح بن عبدالله بن مشرّف، متخلص به سعدی شیرازی می پردازیم