ارائه خدمات به مددجویان - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
کمیته امداد هیچ تفاوتی در ارائه خدمت به مددجویان قائل نیست ۲۵ آبان ۱۳۹۸
دبیر شورای زکات کمیته امداد خراسان رضوی

کمیته امداد هیچ تفاوتی در ارائه خدمت به مددجویان قائل نیست

برای این نهاد خدمت به نیازمندان و مددجویان تحت حمایت بدون توجه به جنسیت، دین و محل سکونت آنها ارائه می شود و در خدمت رسانی به افرد هیچ تفاوتی قائل نیست.