ازدواج آسان بهزیستی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
ازدواج آسان برای زوج های جوان بهزیستی استان بوشهر برگزار می‌شود ۲۶ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر:

ازدواج آسان برای زوج های جوان بهزیستی استان بوشهر برگزار می‌شود

یکی از ماموریت‌هایی که سازمان بهزیستی متعهد به اجرای آن است، فراهم کردن بستر مناسب و کمک به ازدواج آسان در بین گروه‌های هدف بهزیستی است.