اسحاق جهانگیری - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
آغاز پویش «هر کارمند یک فرزند معنوی» برای حمایت از ایتام سراسر کشور ۰۴ مهر ۱۳۹۹
با حضور معاون اول رئیس ‌جمهور و رئیس کمیته امداد انجام شد؛

آغاز پویش «هر کارمند یک فرزند معنوی» برای حمایت از ایتام سراسر کشور

طرح «هر کارمند یک فرزند معنوی» با حضور معاون اول رئیس جمهور و رئیس کمیته امداد به صورت ویدئوکنفرانس در سراسر کشور آغاز شد.

رونمایی از برنامه راهبردی-عملیاتی اشتغال و خودکفایی مددجویان کمیته امداد ۲۶ تیر ۱۳۹۹
با حضور معاون اول رئیس جمهور؛

رونمایی از برنامه راهبردی-عملیاتی اشتغال و خودکفایی مددجویان کمیته امداد

برنامه راهبردی_عملیاتی اشتغال و خودکفایی مددجویان کمیته امداد با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس کمیته امداد رونمایی شد.