اسماعیلی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
افرادی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند بازداشت و زندانی نمی‌شود ۲۰ آبان ۱۳۹۹
اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه

افرادی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند بازداشت و زندانی نمی‌شود

سیاست قوه قضائیه عدم بازداشت افرادی است که برای دادگاه محرز شود که قادر به پرداخت مهریه زوجه به صورت یکجا یا اقساطی نیستند.