اسکناس ده هزار تومانی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
ده هزار تومانی! کسب سود و ثروت از این اسکناس های سبز رنگ ۲۶ آذر ۱۳۹۸
با ده هزار تومان چه کارهایی میشه انجام داد ؟

ده هزار تومانی! کسب سود و ثروت از این اسکناس های سبز رنگ

به راستی این روزها که نمی شود با ۱۰ هزار تومان چیزی زیادی خرید و یا کار و کاسبی راه انداخت چگونه می شود از این اسکانس های سبز کسب سود کرد؟