اسکندر اسکندری - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
برگزاری همایش توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در استان گلستان ۱۸ آذر ۱۳۹۸
کمیته امداد استان گلستان

برگزاری همایش توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در استان گلستان

همایش توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی استان گلستان با رویکرد خودکفایی و تعالی خانواده برگزار شد.

فروش تضمینی تولیدات مددجویان ، هدف طرح راهبری شغلی است ۲۲ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل کمیته امداد استان گلستان

فروش تضمینی تولیدات مددجویان ، هدف طرح راهبری شغلی است

هدف از اجرای نظام راهبری شغلی در کمیته امداد، حمایت و پشتیبانی از طرح‌های اشتغال‌زایی مددجویان برای فروش تضمینی تولیدات آن‌هاست.