اشتغال و تامین مسکن - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
اعلام آمادگی مجلس یازدهم برای کمک به اشتغال و تامین مسکن مددجویان امداد ۱۵ تیر ۱۳۹۹
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:

اعلام آمادگی مجلس یازدهم برای کمک به اشتغال و تامین مسکن مددجویان امداد

با توجه به تشکیل فراکسیون محرومیت زدایی و گروه های جهادی، در مجلس یازدهم از تمام ظرفیت ها، برای کمک به اشتغال و مسکن مددجویان کمیته امداد استفاده می شود.