اغفال زنان بی سرپرست - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
دستگیری عامل اغفال زنان بی سرپرست به بهانه کمک مالی ماهیانه توسط پلیس فتا ۲۱ آذر ۱۳۹۸
رئیس پلیس فتا هرمزگان اعلام کرد:

دستگیری عامل اغفال زنان بی سرپرست به بهانه کمک مالی ماهیانه توسط پلیس فتا

علی اصغر افتخاری رئیس پلیس فتا هرمزگان از دستگیری عامل اغفال زنان مطلقه و بی سرپرست به بهانه کمک مالی ماهیانه در وب سایت دیوار خبر داد.