افتتاح البرز - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
۵۵ مرکز نیکوکاری در استان البرز افتتاح شد ۳۰ دی ۱۳۹۸
طی ۱۰ ماهه سال ۹۸ انجام شد

۵۵ مرکز نیکوکاری در استان البرز افتتاح شد

۵۵ مرکز نیکوکاری از طریق تعامل کمیته امداد البرز با نهادها دستگاه‌های دولتی و پایگاه‌های مردمی داوطلب به مشارکت در امور خیر طی ده‌ماهه سال ۹۸ افتتاح شد