اقتصاد مقاومتی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
اقتصاد مقاومتی مادری روستایی و دختری با آرزوهای صورتی ۰۶ آذر ۱۳۹۸
بانویی که روی پای خود ایستاده

اقتصاد مقاومتی مادری روستایی و دختری با آرزوهای صورتی

سکینه خسروی مددجوی کمیته امداد بانوی ۵۰ ساله روستایی الگویی موفق در اقتصاد مقاومتی بوده که برای تعبیر رویاهای صورتی دختر کوچکش تلاش می کند