اقشار آسیب پذیر - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
اختصاص یک پنجم از حقوق این ماه رئیس و مدیران کمیته امداد برای اقشار آسیب دیده از کرونا ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
در راستای اجرای رزمایش ملی بخشش ایرانیان انجام شد؛

اختصاص یک پنجم از حقوق این ماه رئیس و مدیران کمیته امداد برای اقشار آسیب دیده از کرونا

رئیس و مدیران ارشد کمیته امداد با پیوستن به رزمایش ملی بخشش ایرانیان، ۲۰ درصد از حقوق فروردین‌ماه خود را برای کمک به اقشار آسیب‌دیده از کرونا اختصاص دادند.

ضرورت استمرار برنامه های حمایتی از اقشار آسیب پذیر ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
پیش بینی دقیقی از زمان پایان کرونا نداریم

ضرورت استمرار برنامه های حمایتی از اقشار آسیب پذیر

فرآیند مقابله با ویروس طولانی شده و پیش بینی دقیقی از زمان پایان این بحران نداریم، برنامه های ما برای حمایت از اقشار آسیب پذیر باید مستمر باشد