الهی قمشه ای شب یلدا - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
دکتر الهی قمشه‌ای : «شب یلدا» آغازی بر تحول ارتباطات فرهنگی ایرانی‌ها ۳۰ آذر ۱۳۹۸
در مراسم رونمایی از کتاب «زن توسعه یافته»

دکتر الهی قمشه‌ای : «شب یلدا» آغازی بر تحول ارتباطات فرهنگی ایرانی‌ها

دکتر الهی قمشه ای : در شب یلدا به طرف نور حرکت می‌کنیم، نور میعاد نهایی همه خوبی‌هاست؛ اگر نور الهی در دل انسان تابیده شود انسان دیگر دچار غم نمی‌شود.