انتشار تصاویر کودک فقیر - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
برای جمع آوری کمک تصاویر کودکان را منتشر نکنید! ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
سردبیرکیدتاکس:

برای جمع آوری کمک تصاویر کودکان را منتشر نکنید!

وزارت دادگستری به عنوان ناظر اجرای این قوانین در ایران و همچنین پلیس فتا،باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و با خاطیان برخورد کنند.