انتصابات جدید کمیته امداد - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
قائم مقام رئیس و مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان در کمیته امداد منصوب شدند ۲۰ آبان ۱۳۹۸
با حکم رئیس کمیته امداد

قائم مقام رئیس و مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان در کمیته امداد منصوب شدند

سید مرتضی بختیاری در احکامی حسین صمصامی و احمدرضا دالوند را به عنوان قائم مقام و مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد منصوب کرد