انتصاب - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
سرکار خانم مریم کارگر نجفی به عنوان مشاور امور بانوان کمیته امداد منصوب شد ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
با حکم رئیس کمیته امداد؛

سرکار خانم مریم کارگر نجفی به عنوان مشاور امور بانوان کمیته امداد منصوب شد

سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در حکمی، سرکار خانم « مریم کارگر نجفی » را به عنوان مشاور امور بانوان کمیته امداد منصوب کرد.