انجمن خیرین عدالت یار - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
انجمن خیران عدالت یار با هدف ارائه خدمات حقوقی و قضایی به مددجویان شروع به کار کرد ۱۹ تیر ۱۳۹۹
با حضور رئیس کمیته امداد انجام شد؛

انجمن خیران عدالت یار با هدف ارائه خدمات حقوقی و قضایی به مددجویان شروع به کار کرد

در مراسمی با حضور رئیس کمیته امداد، «انجمن خیران عدالت یار» در یزد به منظور ارائه خدمات حقوقی و قضایی به مددجویان کمیته امداد آغاز به کار کرد.