انجمن های اسلامی دانش آموزان - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
امضا تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد و اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ۱۸ تیر ۱۳۹۹
با هدف کشف استعداد و پرورش دانش‌آموزان نخبه انجام شد؛

امضا تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد و اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان

کمیته امداد و اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با هدف کشف استعدادها، شناسایی و پرورش دانش آموزان نخبه تحت حمایت، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.