انفجار یک مرکز پزشکی در عراق - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
حوادث مشکوک در ناآرامی های عراق ؛ انفجار در یک خیریه و یک مرکز پزشکی ۱۹ آذر ۱۳۹۸
خیریه ها قربانی فتنه ها در عراق

حوادث مشکوک در ناآرامی های عراق ؛ انفجار در یک خیریه و یک مرکز پزشکی

انفجار اول، یکی از مجتمع های خیریه را هدف قرار داد. این درحالی است که در انفجار دوم یکی از مراکز پزشکی وابسته به عصائب اهل الحق هدف قرار گرفت.