اهدای خون محرم - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
لیست مراکز اهدای خون تهران در تاسوعا و عاشورا ۱۸ شهریور ۱۳۹۸
سلام بر خون خدا

لیست مراکز اهدای خون تهران در تاسوعا و عاشورا

علاوه بر مراکز ثابت اهدای خون در روز تاسوعا دو تیم سیار انتقال خون استان تهران نیز فعالند