اپلیکیشن - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
نذر آب : با این اپلیکیشن در نذر آب برای سیستان و بلوچستان شرکت کنید ۱۴ مهر ۱۳۹۸
شما هم در این نذری سهیم باشید

نذر آب : با این اپلیکیشن در نذر آب برای سیستان و بلوچستان شرکت کنید

پات برای کمک به آسیب دیدگان خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان امکان نذر آب را فراهم کرده است.