بانک اطلاعاتی - پایگاه خبری خیرین | اخبار امور خیریه کشور
مشارکت چهار هزار مرکز نیکوکاری برای تجمیع بانک اطلاعاتی نیازمندان ۲۶ فروردین ۱۳۹۹
رئیس کمیته امداد خبر داد:

مشارکت چهار هزار مرکز نیکوکاری برای تجمیع بانک اطلاعاتی نیازمندان

تهیه بانک اطلاعاتی نیازمندان با مشارکت ۴ هزار مرکز نیکوکاری در کشور / سامانه بخشش ایرانیان برای هم افزایی خدمات نهادها و موسسات خیریه به زودی رونمایی می‌شود